ИЗПИТ TOEFLАко ви предстои кандидатстване във висше учебно заведение в САЩ, Канада и много Европейски университети, които предлагат обучение на английски, вие задължително трябва да положите теста ТOEFL (Test of English as a Foreign Language).
Той проверява езиковите ви умения и се състои от 4 части: Listening (слушане), Structure (структурна част), Reading (четене) and Essay Writing (писане на есе).

Има два варианта на теста: компютърен (Computer-based TOEFL) и хартиен (Paper-based TOEFL). Оценяването се извършва по точкова система, като максималният брой точки за компютърния вариант е 300, а за хартиения – 677. Двете точкови системи са сравними. Тестът е с валидност 2 години.

КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА: ОКТОМВРИ – ЮНИ
ЗАНЯТИЯ 2 пъти седмично или (събота и неделя) по 4 уч.ч/ден
ПРОДЪЖИТЕЛНОСТ 65 уч.часа / 20 уч. часа преговор + 45 уч.часа по формата/
ГРУПИ Група от 5-8 човека
ЦЕНА 520 лева

Записване за курсове за подготовка за изпит TOEFL