Преводи и легализация

преводи и легализация

Преводаческа агенция Алианс Лингва – Велико Търново е лицензирана преводаческа агенция и има сключен договор № 1536 с Министерството на външните работи на Република България (www.mfa.government.bg). Екип от филолози с дългогодишен стаж и професионален опит гарантират качеството на извършваните писмени преводи от и на 30 езика.

Извършваме заверки във всички министерства и в Консулски отдел на

Министерството на външните работи на Република България.

Свържи се с нас за да обсъдим вашия проект за превод

Преводи  на документи
 Бързи и качествени преводачески услуги:

› Граждански документи – дипломи, удостоверения, свидетелства, приложения, декларации, препоръки, атестации, автобиографии и други;
› Технически документи – спецификации, характеристики, ръководства за експлоатация;
› Тръжна документация – сертификати за произход и качество;
› Юридически документи договори, устави, меморандуми, нотариални актове, съдебни решения (развод, осиновяване), протоколи и други;
› Икономически – баланси, отчети, анализи;
› Медицински – медицински дипломи, приложения, академични справки, удостоверения, учебни програми, сертификати, научни статии, епикризи, решения ТЕЛК, имунизационен паспорт и други;
Материали в PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, PPT, TXT, JPEG, TIFF, JPG и други файлови формати;
› Рекламни – брошури, менюта, анотации, рекламни текстове;

Преводи на документи
легализация

Разполагаме с профилирани преводачи за областите:
› право                              › минна промишленост
› търговия                         › машиностроене
› финанси                         › автомобили
› банково дело                 › електротехника
› застраховане                 › опазване на околната среда
› медицина                       › IT технологии
› фармацевтика              › реклама
› металургия

Наши клиенти са: Община Велико Търново; Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов” – Велико Търново; Административен съд – Велико Търново; Районен съд – Велико Търново; Окръжен съд – Велико Търново; РПУ – Велико Търново; Районна прокуратура – Бургас, Видин, Габрово, Разград, Кюстендил, Окръжна прокуратура – Добрич, Габрово, Плевен; ЦМДТ „Амалипе”; Тремол СМД; Боряна ЕООД; МЕТАЛИКА АБ; Прити 95 ООД; Веника ЕООД, Биокеър козметикс ЕООД; Мегапорт ЕООД; ХМИ Трейд и др.

Свържи се с нас за да обсъдим вашия проект за превод

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

 Какво е легализация на документи?

Легализацията е процес, който е нужен, за да се удостовери, че един документ има правна сила и е издаден от компетентен орган. 

България е страна, подписала Хагската конвенция от 1961 г. Страните „членки“ подписват споразумение, което гласи, че за легализацията на документи, представяни между тези страни, е нужна заверка с Апостил (Apostille).


С някои държави, България има подписани Договори за правна помощ. Според тези договори, не е необходим Апостил, а единствено документите да имат нужните подписи и печати от издаващата институция.

легализация на документи
apostil

Какво е Апостил (Apostille)?

Апостилът е печат/ стикер  от десет точки, удостоверяващ истинността на подписите и печатите на самия документ. 

АПОСТИЛ на български документи в България се поставя от: 

  • Дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи
  • Министерството на правосъдието
  • Националния център за информация и документация
  • Областните общинските администрации в Република България.

АПОСТИЛ на  документи от чужбина

За да бъдат валидни в България документите, издадени от друга държава, която е страна по Хагската конвенция, трябва да имат поставен Апостил. Документи издадени в страни,  с които България има сключени двустранни договори за правна помощ се нуждаят единствено от превод на български език и заверка на превода.

Свържи се с нас за да обсъдим вашия проект за превод

Заверка на превода на документи от чужбина

Съгласно промените в ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА и по специално в новия чл.21а ал.1 в сила от 01.03.2018, преводите на документи от чужбина се заверяват в нотариалните кантори на територията на цялата страна.

Кога е необходима легализация на документи?

Легализацията се налага, когато документ, издаден от една държава, ще се представя пред институции в друга държава.

Кои документи се налага да бъдат легализирани най-често:

чужди езици

Свържи се с нас за да обсъдим вашия проект за превод

ЦЕНИ НА ПИСМЕН ПРЕВОД
(цена в лв. / страница от готовия превод; Цената за превод се формира на базата на 1 стандартна преводаческа страница по БДС (1800 знака, включително интервалите.)

Езици Общ превод Специализиран
стандартен бърз стандартен бърз
Английски, руски, немски, френски, испански, италиански 15,00 18,00 20,00 23,00
Португалски, гръцки, турски, сръбски, хърватски, румънски, чешки, полски, словашки,унгарски,  украински, молдовски 18,00 22,00 23,00 28,00
Шведски, датски, холандски, норвежки, арабски 28,00 32,00 30,00 35,00

ЦЕНИ НА УСТЕН ПРЕВОД

Езици Общ превод Специализиран
1 час 8 часа 1 час 8 часа
Английски, руски, немски, френски, испански, италиански 75,00 330,00 90,00 380,00
Португалски, гръцки, турски, сръбски, хърватски, румънски, чешки, полски, словашки, украински, молдовски 95,00 450,00 110,00 560,00
Шведски, датски, холандски, норвежки, арабски По договаряне

* Минималното време за наемане на преводач е 3 часа

ЦЕНИ НА ПИСМЕН ПРЕВОД
(цена в лв. / страница от готовия превод; Цената за превод се формира на базата на 1 стандартна преводаческа страница по БДС (1800 знака, включително интервалите.)

Езици Общ превод Специализиран
стандартен бърз стандартен бърз
Английски, руски, немски, френски, испански, италиански 15,00 18,00 20,00 23,00
Португалски, гръцки, турски, сръбски, хърватски, румънски, чешки, полски, словашки, украински, молдовски 18,00 22,00 23,00 28,00
Шведски, датски, холандски, норвежки, арабски 28,00 3200 30,00 35,00

ЦЕНИ НА УСТЕН ПРЕВОД

Езици Общ превод Специализиран
1 час 8 часа 1 час 8 часа
Английски, руски, немски, френски, испански, италиански 75,00 330,00 90,00 380,00
Португалски, гръцки, турски, сръбски, хърватски, румънски, чешки, полски, словашки, украински, молдовски 95,00 450,00 110,00 560,00
Шведски, датски, холандски, норвежки, арабски По договаряне

* Минималното време за наемане на преводач е 3 часа

TRANSLATION AND LEGALISATION OF DOCUMENTS

преводи и легализация

TRANSLATION AND LEGALISATION AGENCY

A team of professional translators will assist you in holding bilateral and multilateral international negotiations, company presentations, seminars, fairs, exhibitions, foreign delegation visits and business working trips of experts and businessmen.

“Alliance Lingua – Veliko Tarnovo” Ltd. is a licensed translation agency and has a contract N. 1536 concluded with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria (www.mfa.government.bg). A team of philologists with many years of practice and professional experience guarantees the quality of the translations and interpretations made by them from and to 22 languages.

The “Certifications and Legalisations” Sector at the “Consular Relations” Directorate of the Ministry of Foreign Affairs makes attestations of the translations done by the “Alliance Lingua” Ltd. certified translators on company’s form sheets having its stamp.

Contact Us To Discuss Your Project Or Translation

TRANSLATION AND LEGALISATION OF DOCUMENTS

We offer our clients the complete service in the range of document translation and legalistation:

› standard documents of physical people, National Revenue Agency company documents, Traffic police certificates, powers of attorney, muniments, etc., company documents (court orders for registration, certifications for registration or circumstances changes, articles of association, statutes, letters of attorney, declarations, balance sheets, auditor’s reports, business plans, contracts, business correspondence, presentations, catalogues, brochures, websites), trade documents, tender documentation in conformity with the Public Procurement Act, customs and transport documents

technical and specialized translations, comprehensive translations of guide-books, manuals, fiction translations, translations with full graphic processing

correction and editing

Loyalty, discretion and confidentiality in the engagements for translations

Преводи на документи
легализация

We have at our disposal specialized translators for the fields of:
law, trade, finances, banking capital, insurance, medicine, pharmaceutics, metallurgy, mining, machine-building, cars, electrical engineering, environmental protection, IT technologies, advertising, etc.

Our clients are:
Municipality of Veliko Tarnovo, “Tsarevgrad Tarnov” Municipal Tourist Agency of Veliko Tarnovo, Administrative Court of Veliko Tarnovo, District Court of Veliko Tarnovo, Regional Court of Veliko Tarnovo, District Police Department of Veliko Tarnovo, Vidima Ideal – Sevlievo town, “Amalipe” Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, “Alfatrad – France” translation agency, “Alfatrad – Spain” translation agency, “La Traduzione – Italy” translation agency.

Contact Us To Discuss Your Project Or Translation

TRANSLATION PRICES
(price in BGN / per page of the performed translation)

Languages General translation Specialized translation
standard fast standard fast
English, Russian, German, French, Spanish, Italian 15,00 18,00 18,00 23,00
Portuguese, Greek, Turkish, Serbian, Croatian, Romanian, Czech, Polish, Slovak, Ukrainian, Moldavian 18,00 22,00 22,00 28,00
Swedish, Danish, Dutch, Norwegian, Arabic 28,00 32,00 30,00 35,00

INTERPRETATION PRICES

Languages General translation Specialized translation
1 hour 8 hours 1 hour 8 hours
English, Russian, German, French, Spanish, Italian 75,00 330,00 90,00 380,00
Portuguese, Greek, Turkish, Serbian, Croatian, Romanian, Czech, Polish, Slovak, Ukrainian, Moldavian 95,00 450,00 110,00 560,00
Swedish, Danish, Dutch, Norwegian, Arabic Negotiable

* The minimum time for an interpreter engagement is 3 hours

Свържи се с нас за да обсъдим вашия проект за превод