ИЗПИТ FCEFCE е първият международен сертификат на University of Cambridge и отговаря на ниво B2 от общата европейска езикова рамка.
Той удостоверява езиковата компетентност на притежателя му да учи или работи в англоезична среда.
Програмите за подготовка за FCE са подходящи за кандидати, усвоили ниво Upper-Intermediate.

Каква полза Ви носи сертификатът FCE?

Получаването на сертификат FCE от Университета Кеймбридж е сериозно постижение и носи следните преимущества:

 • сертификатът е безсрочен
 • сертификатът е широко признат в академичните и бизнес среди по света.
Курсове за подготовка: октомври – юни
ЗАНЯТИЯ 2 пъти седмично по 2 уч.часа или (събота и неделя) по 4 уч.ч/ден
ПРОДЪЖИТЕЛНОСТ 120 уч.часа
ГРУПИ Група от 5-8 човека
ЦЕНА 790 лева
Курсове за подготовка: януари – юни
ЗАНЯТИЯ 2 пъти седмично по 2 уч.часа или (събота и неделя) по 4 уч.ч/ден
ПРОДЪЖИТЕЛНОСТ 80 уч.часа
ГРУПИ Група от 5-8 човека
ЦЕНА 640 лева

Компоненти на FCE

 • Четене
  Продължава 1 час и съдържа 30 въпроса върху 3 различни текста. Текстовете са разнообразни и могат да включват статии във вестници или списания, доклади, реклами, брошури, писма, съобщения и др.
 • Писане
  Разполагате с 1 час и 20 мин. за да напишете два кратки текста от по около 120 – 180 думи. От Вас се иска да демонстрирате, че можете да пишете стилово различни текстове, като например писма, доклади, есета, имейли, къси разкази и др.
 • Употреба на езика
  За 45 минути трябва да отговорите на 42 въпроса. Въпросите изискват от Вас да демонстрирате познанията си относно английската граматика и Вашия речников запас.
 • Слушане
  За 40 минути трябва да отговорите на 30 въпроса. Въпросите изискват от Вас да демонстрирате уменията си да разбирате говорим английски в различни ситуации, като например интервюта, лекции, новини и съобщения.
 • Говорене
  Тази компонента на изпита е с продължителност до 14 минути. В тази част на изпита, Вие ще се явите заедно с още един или двама други кандидати. От Вас се изисква да дискутирате теми или материали, като например снимки или възпроизведен текст, както в група, така и самостоятелно.

Всяка компонента има тежест 20% от общата оценка. Възможната крайна оценка е A, B, C, D или E. Кандидатите, които получат оценки A, B или C, се считат за успешно положили изпита и на тях бива издаден сертификат.