онлайн-обучение

Групово обучение

Езиков център Aлианс Лингва предлага гъвкави
програми за групово обучение на ученици, студенти и възрастни.

Езиковите курсове за възрастни и ученици се провеждат по предварително установен график при сформирана група от минимум 4 курсиста.

Езиковите курсове за възрастни се провеждат 2 пъти седмично по 3 учебни часа от 18.00 ч.
Езиковите курсове за ученици се провеждат 2 пъти седмично по 2 учебни часа в зависимост от училищната смяна на ученика .

Дните и часовете на езиковия курс в група  са фиксирани и не могат да се променят по време на курса.

Работата в група дава възможност на курсистите да съпоставят своя напредък с този на другите курсисти.

По време на езиковия курс се развиват всички езикови умения – слушане, четене, писане и говорене.

Курсовете са с продължителност от 80, 100 или 120 учебни часа за едно ниво.

Езиковите курсове за ученици са с продължителност една учебна година и стартират през месец октомври

Езиковите курсове завършват с полагане на финален тест и издаване на сертификат по образец.

За да се включите в дадена група, е повече от важно да направите входящ тест, с който да определим правилната за вас група и ниво.

Това изискване не важи за онези, които са ниво А1 по английски, немски, френски, италиански или испански език. 

 

Безплатен тест за определяне на нивото!