Езикова сертификатна подготовка

Езикова сертификатна подготовка

Езиков център АЛИАНС ЛИНГВА – Велико Tърново
организира курсове по езикова сертификатнa подготовкa
по Английски, Немски и Френски език

английски

Английски език

Езиков център Aлианс предлага
подготовка за изпити за следните
сертификати по Английски език:
FCE, CAE, IELTS, TOEFL

немски

Немски език

Езиков център Aлианс предлага
подготовка за изпити за следните
сертификати по Немски език:
DSH, DAF

френски

Френски език

Езиков център Aлианс предлага
подготовка за изпити за следните
сертификати по Френски език:
DELF, TCF

FIRST CERTIFICATE
IN ENGLISH
FCE е първият международен
сертификат на University of Cambridge
и отговаря на ниво B2 от общата
европейска езикова рамка…
Разбери повече

DEUTSCHE
SPRACHPRÜFUNG FÜR DEN
HOCHSCHULZUGANG
Полагането на Deutsche Sprachprüfung
für den Hochschulzugang осигурява
възможност за кандидатстване в
университети в Германия.
Разбери повече

DIPLÔME D’ÉTUDES EN
LANGUE FRANÇAISE
DELF e официалнa дипломa, издаванa
от френското Министерство на
Образованието за удостоверяване на
уменията по френски език. Дипломата е
безсрочна …
Разбери повече

CAMBRIDGE ADVANCED
EXAMINATION
CAE е вторият международен
сертификат на University of Cambridge
и отговаря на ниво C1 от общата
европейска езикова рамка…
Разбери повече

DEUTSCH ALS
FREMDSPRACHE
Изпитът Test DaF (Test Deutsch als
Fremdsprache) е изпит по немски език
за изучаващи езика, които желаят да
следват в Германия…
Разбери повече

TEST DE CONNAISSANCE DU
FRANÇAIS
TCF е сертификат за владеене
на френски език, признат от
франкофонските университети,
в европейските и международни
институции, в смесени…
Разбери повече

INTERNATIONAL ENGLISH
LANGUAGE TESTING SYSTEM
IELTS е международен сертификат
за владеене на английски език,
удостоверяващ езиковата
компетентност на притежателя му…
Разбери повече

TEST OF ENGLISH AS A
FOREIGN LANGUAGE
Ако ви предстои кандидатстване
във висше учебно заведение в
САЩ, Канада и много Европейски
университети, които …
Разбери повече

Свържете се с нас за да получите повече информация

Езикови курсове - Велико Търново
Езиков център Алианс Лингва провежда езикови курсове за деца и възрастни

Италиански език

за възрастни»

Румънски език

за възрастни»

Руски език

за възрастни»

Турски език

за възрастни»