корпоративно-обучение

Корпоративно обучение

Езиков център Aлианс Лингва предлага гъвкави
програми за корпоративно обучение.

Езиков център АЛИАНС ЛИНГВА предлага корпоративно обучение по:

Английски, Немски, Френски, Италиански, Испански, Руски, Румънски

Oбучението есъобразно с работното време и специфичните изисквания на всяка компания.

За да повишите квалификацията на Вашите служители, за да общувате по-ефективно с Вашите партньори от чужбина, за по-добро обслужване на чуждоговорящите си клиенти, езиков център Алианс Лингва организира фирмено обучение (стандартен или бизнес ориентиран езиков курс).
Предложените курсове могат да се организират в зала на езиковия център или в офис на клиента, тоест на територията на фирмата Възложител.
За всяко корпоративно обучение се изготвя индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и на нейните служители. По време на обучението Центърът ще провежда анкети за поддържане на обратна връзка и установяване на нивото на удовлетвореност от обучението.

Обучението може да бъде групово (4-10 обучаеми), полуиндивидуално (2-3 обучаеми) и индивидуално (1 обучаем) и се провежда в удобно време, съобразено с професионалната ангажираност на служителите.

Всяко езиково обучение може да бъде, както за начинаещи или напреднали, така и бизнес ориентирано (според специфичната област, в която работите). След приключване на обучението и успешно положен финален тест, на всеки обучаем се издава сертификат.

При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с нас, за да Ви представим оферта за корпоративно обучение.

Вид обучение За 1 обучаващ се За 2 обучаващи се За 3 обучаващи се
Общоезиково обучение по чужд език 15 лева за учебен час 12 лева за учебен час на човек 9 лева за учебен час на човек
Специализирана изпитна подготовка 20 лева за учебен час 13 лева за учебен час на човек 10 лева за учебен час на човек