DELF e  официалнa  дипломa, издаванa от френското Министерство на Образованието за удостоверяване на уменията по френски език. Дипломата е безсрочна .

DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи, съответстващи на шестте нива според Европейската езикова рамка./ DELF А1, DELF А2, DELF В1, DELF В2, DALF С1, DALF С2/

За кандидатстване във френски университет се изисква или диплома DELF B2 или диплома DALF C1.

За какво служат дипломите:

  • за кандидатстване във френски университети
  • за професионална реализация
  • за доказване на високото ниво на владеене на езика

Формата на изпитите включва:

-Слушане с разбиране – 30 мин.

-Четене с разбиране – 60 мин.

-Писмено изразяване – 60 мин.

-Устно изразяване  – 20 мин

Изпит DELF

Езиков център Алианс Лингва предлага курсове за подготовка на изпити  DELF В1, DELF В2 , както и индивидуално обучение.