езикови-курсове-деца-възрастни

Езикови курсове за деца и възрастни

Езиков център АЛИАНС ЛИНГВА – Велико Търново организира езикови курсове и частни уроци за всички възрасти. 

Владеенето на чужд език вече не е каприз или някаква екстра. Това е задължителна необходимост – в бизнеса, за комфортно пътешествие в чужбина или за добро образование.
Основна цел на центъра е да повишава качеството на предлаганите образователни услуги като прилага съвременни и ефективни методи на преподаване. Обучението е съобразено с изискванията на Референтната езикова рамка на Европейския съюз.

Езикови курсове за ученици
групово и индивидуално обучение

Езиковите курсове за ученици / 1- 12 клас / се провеждат през учебната година както следва :
2 пъти седмично по 2 учебни часа
1 път седмично по 3 или 4 учебни часа
Обучението е целогодишно и е с продължителност – Oктомври – Mай/Юни
Учениците се разпределят по групи от 5 до 9 ученика в зависимост от възрастта и нивото.
Курсовете се провеждат в зависимост от училищната смяна – сутрин, следобед, вечер, събота или неделя.
Обучението е в група или индивидуално, в присъствена или онлайн форма.
Използваме съвременни образователни подходи и работим по актуални учебни програми.
Безплатен тест за определяне на нивото!

Обучение по езици за деца

Английски език

за ученици

Немски език

за ученици

Френски език

за ученици

Испански език

за ученици

Езикови курсове за възрастни
групово и индивидуално обучение

Обучение по езици за възрастни

Езиковите курсове за възрастни се провеждат целогодишно при сформирана група от минимум 4 курсиста.
Провеждат се 2 пъти седмично по 3 учебни часа от 18.00 / за работещи/, като в събота или неделя.
Обучението е в група или индивидуално, в присъствена или онлайн форма.
По време на езиковия курс се развиват всички езикови умения – слушане, четене, писане и говорене.
Курсовете са с продължителност от 80, 100 или 120 учебни часа за едно ниво.
Езиковите курсове завършват с полагане на финален тест и издаване на сертификат по образец.

Безплатен тест за определяне на нивото!

Английски език

за възрастни

Немски език

за възрастни

Френски език

за възрастни

Испански език

за възрастни

Италиански език

за възрастни

Румънски език

за възрастни

Руски език

за възрастни

Турски език

за възрастни

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата.
Издава се сертификат по установен образец.

Записване за езикови курсове за всички възрасти

Други езикови курсове
подходящи за работещи и учащи

Форми на обучение

Преподаватели от България /с опит в чужбина/, Великобритания, САЩ ще ви помогнат да обогатите езиковите си познания и умения, да водите свободен разговор по предварително зададени теми…

 

Сертификатна подготовка

Развиват се специфични бизнес умения – водене на преговори и кореспонденция, изнасяне на презентации, разговори по телефон, социализиране с бизнес партньори и други. Упражняват се умения за четене, писане, слушане и говорене…