Бизнес английски

КОРПОРАТИВНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Езиков център АЛИАНС ЛИНГВА – Велико Търново организира корпоротивно езиково обучение за служители на фирми и организации – английски, френски, немски, испански, италиански, руски, румънски и турски език.

За нашите клиенти от всички сектори: финанси, право, мениджмънт, търговия, строителство, застраховане, хранително – вкусова промишленост и туризъм.
За да повишите квалификацията на Вашите служители, за да общувате по-ефективно с Вашите партньори от чужбина, за по-добро обслужване на чуждоговорящите си клиенти, езиков център Алианс Лингва организира фирмено обучение по английски, немски, френски, италиански, испански, руски, румънски език, съобразно с работното време и специфичните изисквания на всяка компания.

Нивата са съобразени с изискванията заложени в Европейската Езикова Рамка.

Предложените курсове могат да се организират в зала на езиковия център или в офис на клиента, тоест на територията на фирмата Възложител.

За всяко корпоративно обучение се изготвя индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и на нейните служители. По време на обучението Центърът ще провежда анкети за поддържане на обратна връзка и установяване на нивото на удовлетвореност от обучението.

След успешно положен финален изпит, участвалите в курса на обучение служители получават сертификат по образец за покрито ниво.

Обучението се провежда в удобно за клиента време по схемата два или три пьти седмично по 2 или 3 учебни часа.
Продължителността и цената им се определят въз основа на конкретните изисквания и нужди на клиента, както и на броя на курсистите.

корпоративно обучение по езици

Обучението може да бъде групово (4-10 обучаеми), полуиндивидуално (2-3 обучаеми) и индивидуално (1 обучаем) и се провежда в удобно време, съобразено с професионалната ангажираност на служителите.  Всяко езиково обучение може да бъде, както за начинаещи или напреднали, така и бизнес ориентирано (според специфичната област, в която работите).
Програмата се изготвя в зависимост от професионалните изисквания на курсистите.

Нивата на курсистите и групите се определят след полагане на входящ тест – писмен и устен.
Обучението включва:
Квалифицирани преподавател с опит в чужбина
Безплатен входящ тест
Уроците се провеждат изцяло на чужд език
Разнообразни интерактивни упражнения, ролеви игри, дискусии, проекти, диалози
Текущи контролни тестове – показател за напредването на курсиста
Финален тест и издаване на сертификат;

Всички курсисти полагат финален тест в края на всяко от нивата.
Издава се сертификат по установен образец.

При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с нас, за да Ви представим оферта за корпоративно обучение.

Езикови курсове - Велико Търново
Езиков център Алианс Лингва провежда езикови курсове за деца и възрастни

Италиански език

за възрастни»

Румънски език

за възрастни»

Руски език

за възрастни»

Турски език

за възрастни»