ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ

към Езиков център АЛИАНС ЛИНГВА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
За периода 1 юни – 13 септември 2021
Работно време: 8:00 – 18:00 ч.

• ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЯТНАТА ЗАНИМАЛНЯ:
• Подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по образец.
• Таксата за престой + храна се заплаща всеки петък
/ заплащат се само присъствените дни/.
• Целодневно посещение – 12,00 лв.
• Полудневно посещение – 8,00 лв. / 12:30 ч. – 18:00 ч./
• Обяд – 3,00 лв. / по желание /

• Престоят на детето може да бъде прекъсван и подновяван по усмотрение на родителите, като за това е необходимо предварително уведомление .
• Езиков център Алианс Лингва изготвя седмична програма, която съгласува предварително с родителите, ако се предвиждат посещения на кино, музей, изложби, басейн. Входната такса се заплаща допълнително.
• В лятната занималня не се извършват дейности и прояви, които ограничават правата на детето. Не се допуска налагане на религиозни доктрини, както и дискриминация на основание пол, народност, етническа принадлежност.
• Престоят на децата се организира съобразно възрастовите им особености и индивидуални потребности, като се осигурява време за игри, занимания по интереси, учебна работа .
• Всяко дете се грижи за личните си вещи. Не се допуска внасянето на опасни предмети. Не се препоръчва децата да носят големи суми пари, както и скъпи вещи. Езиков център Алианс Лингва не носи отговорност за изгубени вещи.
• Не се препоръчва използването на електронни устройства по време на заниманията . Децата оставят всички електронни устройства при учителя, като ги получават обратно в края на деня. Телефоните могат да бъдат ползвани при необходимост.
• Направените снимки по време на занималнята могат да бъдат използвани в рекламни материали, в социалните мрежи. Родителите, които не желаят снимки на децата им да бъдат публикувани, трябва да уточнят това по- долу.
• При неразположение от страна на детето, служител на Езиков център Алианс Лингва ще се свърже незабавно с родител.
• Децата си носят малка раничка с необходими вещи: книга, моливник, вода, следобедна закуска и др.

• ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЦАТА
• Да спазват установените правила за поведение в занималнята.
• Да не напускат сградата без придружител.
• Да се отнасят с уважение към учителите и останалите деца, да проявяват толерантност, съобразителност, взаимопомощ, търпеливост.
• Да пазят имуществото и техниката на Езиковия център, както и вещите на другите деца. При умишлена повреда, щетите се възстановяват от родителите.
• Да се спазват инструкциите на учителя по време на заниманията и организираните мероприятия извън езиковия център.
• Да уведомяват незабавно учителя за възникнали здравословни проблеми.
• При установяване на грубо и системно нарушение на установените правила за поведение, Езиков център Алианс Лингва си запазва правото да отправи покана за отписване на детето от занималнята.

Моля, изпратете допълнителна информация в заявлението по отношение на следното:
• НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН / СЪГЛАСЕН СЪМ снимки на детето ми да бъдат използвани от Езиков център Алианс Лингва с рекламна цел.
• Детето ми ИМА / НЯМА алергии, хронични заболявания .