курсове-френски-език

Курсове по Френски език за матура

ПРОГРАМА “ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА МАТУРА”

Курсът за подготовка за полагане на ДЗИ (матура) по френски  език цели да даде възможно най-пълната подготовка, която да доведе до краен  висок резултат. Нивото, на което се провежда матурата, е В2 според ОЕЕР (Общоевропейска езикова рамка). В този смисъл обучението е насочено към граматическа и лексикална подготовка на учениците

Резултатите от матура по западен език могат да се използват за вход в някои от най-търсените специалности на българските университети, което е важна стъпка по пътя към висшето образование на учениците 12 клас.

Форматът на ДЗИ по френски език включва:

 1. тестова част, състояща се от следните компоненти:
 • Слушане с разбиране
 • Четене с разбиране (затворен тест и допълване на изречения)
 • Трансформация на изречения
 1. Създаване на текст по зададена тема (отговор на въпрос, писане на имейл, описание на човек, коментар на граждански/морален казус и др.)

Курс по френски език за 12 клас – подготовка за ДЗИ

 • Група се сформира при минимум 5 записали се ученика
 • Продължителност:  октомври 2022 г. – май 2023 г.;
 • Времетраене на едно посещение – 4 учебни часа;
 • График:  през седмицата от 16.30 ч., събота или неделя от 10.00 ч.;
  Хорариум: общо 90 уч. ч.;

Интензивен курс по френски език  – подготовка за ДЗИ

 • Продължителност: февруари 2023 г. – май 2023 г.;
 • Времетраене на едно посещение – 4 учебни часа;
 • График: през седмицата от 16.30 ч., събота или неделя от 10.00 ч.;
 • Хорариум: общо 45 уч. ч.;

ЦЕНА НА КУРСА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК за 2022/2023 уч. година:

 • Курс френски език– 90 уч. часа – 540  лв.
 • Курс френски език – 45 уч. часа – 350  лв.

Записване за курсове по английски език за деца и ученици

Езикови курсове - Велико Търново
Езиков център Алианс Лингва провежда езикови курсове за деца и възрастни

Италиански език

за възрастни»

Румънски език

за възрастни»

Руски език

за възрастни»

Турски език

за възрастни»