TCF е сертификат за владеене на френски език, признат от франкофонските университети, в европейските и международни институции, в смесени и чуждестранни фирми.

Той включва четирите езикови компетенции:

-Слушане с разбиране

-Четене с разбиране

-Писмено изразяване

-Устно изразяване

Изпит TCF

Оценките се изразяват в точки от 100 до 699, които отговарят на нивата на Общоевропейската езикова рамка ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 )

Тестът е съставен от три задължителни и два избираеми компонента.

  1. Слушане с разбиране (30 елемента, 25 мин.)
    Записите представят случаи на автентична комуникация; такава, каквато можете да чуете във Франция или в друга франкофонска държава.
  2. Езикови  структури: лексика и граматика (20 елемента, 20 мин.)
    Чрез тези елементи се оценява способността на кандидатите да разпознават и подбират правилните формулировки в синтактичните и лексикалните структури.
  3. Писмено изразяване (30 елемента, 45 мин.)

Два избираеми компонента

  1. Устно изразяване (интервю с максимална продължителност 15 мин.) 

Този компонент се преминава индивидуално от кандидата под формата на интервю с изпитващ преподавател.

2. Писмено изразяване (1 ч. и 45 мин.)

Този компонент включва шест упражнения, обхващащи като трудност и шестте нива, от А1 до С2, на Общата европейска езикова рамка.

Езиков център Алианс Лингва предлага курсове за подготовка на изпита  TCF, както и индивидуално обучение.