Полагането на Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang осигурява възможност за кандидатстване в университети в Германия. Полагането на изпита е задължително условие за прием. Нива на изпита: B2, C1, C2.

DSH– изпитът е разделен на три под нива: DSH-1, DSH-2, DSH-3. Само издържано DSH-2 (мин. 67% от общия брой точки) Ви дава право да следвате в немски университет. Някои специалности изискват дори DSH-3. Нещо, което е важно, да се изясни предварително от съответния университет.

ИЗПИТ DSH

Изпитът се състои от писмена и устна част. Писменият изпит се държи преди устния и само издържалите писмения изпит биват допуснати до устния.

Писмената част продължава 20 мин. и е позволено ползването на речници. Съдържа три компонента:

  • HÖRVERSTEHEN: слушане с разбиране и обработка на текст: 60 мин. Целта на изпита е, изпитваният да докаже, че може да следва безпроблемно лекциите в университета, доклади, реферати и подобни, и да си води смислени записки. Задачите са: отговаряне на въпроси, обобщаване на част от текст, скициране на структурата на текста, изваждане на скрита информация.
  • LESEVERSTEHEN: четене с разбиране, обработка на текст и граматически задачи: 90 мин. Обемът на текста е 600 думи, може да бъде от различни области, научен или популярен. Задачите са свързани с отговаряне на въпроси, обобщаване на части от текста, разясняване на места от текста, скициране на структурата му, избиране на заглавие.

Устният изпит трае около 20 мин. Състои се от:

  • лично представяне, разказване за себе си – 3 мин.
  • представяне на предварително подготвена взаимосвързана тема – 5 мин.
  • диалогична част: обсъждане, дискусия, реакция – 8 мин. 
  • заключителен разговор, консултация по специалността в университета