Полагането на Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang осигурява възможност за кандидатстване в университети в Германия. Полагането на изпита е задължително условие за прием. Нива на изпита: B2, C1, C2.

DSH– изпитът е разделен на три под нива: DSH-1, DSH-2, DSH-3. Само издържано DSH-2 (мин. 67% от общия брой точки) Ви дава право да следвате в немски университет. Някои специалности изискват дори DSH-3. Нещо, което е важно, да се изясни предварително от съответния университет.

ИЗПИТ DSH

Изпитът се състои от писмена и устна част. Писменият изпит се държи преди устния и само издържалите писмения изпит биват допуснати до устния.

Писменият изпит продължава 210 мин. По време на изпита  е позволено ползването на речници. Съдържа три компонента:

  • HÖRVERSTEHEN

Четене с разбиране , обработка на текст и граматични структури.

Обща продължителност : 60 мин.

  • LESEVERSTEHEN

Четене с разбиране , обработка на текст и граматични структури.

 Обща продължителност : 90 мин.

  • TEXTPRODUKTION:

Изготвяне на текст по предварително задание .

Обща продължителност : 60 мин.

Устният изпит трае около 20 мин. Състои се от:

  • лично представяне, разказване за себе си – 3 мин.
  • представяне на предварително подготвена взаимосвързана тема – 5 мин.
  • диалогична част: обсъждане, дискусия – 8 мин.
  • заключителен разговор, консултация по специалността в университета

Езиков център Алианс Лингва предлага курсове за подготовка на изпита  DSH, както и индивидуално обучение