ИЗПИТ CAECAE е вторият международен сертификат на University of Cambridge и отговаря на ниво C1 от общата европейска езикова рамка.
Той се изисква от университети и организации по целия свят като свидетелство за владеене на английски език.
Той е достатъчно доказателство за владеене на английски език на високо ниво, за безпроблемно общуване в делови и ежедневни ситуации.

Каква полза Ви носи сертификатът CAE?

Cambridge ESOL е част от световно известния Университет Кеймбридж, прочут със своята история и традиции. Получаването на сертификат CAE от Университета Кеймбридж е сериозно постижение и носи следните преимущества:

  • сертификатът е безсрочен
  • сертификатът е широко признат в академичните и бизнес среди по света.
Курсове за подготовка: октомври – юни
ЗАНЯТИЯ 2 пъти седмично по 2 уч.часа или (събота и неделя) по 4 уч.ч/ден
ПРОДЪЖИТЕЛНОСТ 120 уч.часа
ГРУПИ Група от 5-8 човека
ЦЕНА 790 лева
Курсове за подготовка: януари – юни
ЗАНЯТИЯ 2 пъти седмично по 2 уч.часа или (събота и неделя) по 4 уч.ч/ден
ПРОДЪЖИТЕЛНОСТ 80 уч.часа
ГРУПИ Група от 5-8 човека
ЦЕНА 640 лева

Тестът CAE се състои от 4 компонента:

Reading and Use of English, Writing, Listening и Speaking.  Възможната крайна оценка е A, B, C, D или E. Кандидатите, които получат оценки A, B или C, се считат за успешно положили изпита и може да се издаде сертификат.