курсове-английски-език

Курсове по английски език за ученици

Езиков център АЛИАНС ЛИНГВА – Велико Търново организира курсове и индивидуални уроци по английски език за деца и ученици

ИСКАТЕ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА НАУЧИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК?

Желаете това да се случи по приятен и мотивиращ начин, с усмихнати преподаватели в комфортна обстановка?
Ние можем да предложим опитни преподаватели, чудесни условия, добронамереност и ефективност.
Предлагаме разнообразни форми на обучение:
– обучение в група  – онлайн курсове – индивидуални уроци
Успешните ни резултати се основават на малки групи, квалифицирани преподаватели, комуникативна насоченост на обучението, гъвкавост и опит.

ПЪРВОТО ПОСЕЩЕНИЕ Е БЕЗПЛАТНО!
Начало на следващите курсове за 2023/2024: 2 октомври 2023

fun box

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Ранното обучение за деца на 5 и 6 години е ключов фактор за успешното усвояване на чуждия език.

Уроците са съчетани със забавни игри, песни и подходящи детски видеофилми. Набляга се на практически занимания като работа с нагледни материали, ролеви и настолни игри . Децата учат в процеса на игра, обогатяват речника си и неусетно придобиват комуникативни умения.
Използваме съвременни учебни системи разработени от издателство Hamilton house

fun box alphabet

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ I КЛАС

В 1 клас учениците се запознават с азбуката, научават се да пишат и четат буквите, впоследствие цели изречения , обогатяват речника си , придобиват умения да задават и да отговарят на въпроси. Разбират и следват кратки инструкции.

fun box1

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ II КЛАС

Децата научават основни глаголи, обогатяват лексиката по различни теми: семейство, животни, цветове, цифри, класна стая.
Децата четат и пишат изречения. Насърчава се изработването на тематични проекти с индивидуален подход към всяко дете. Детето прилага на практика наученото чрез игри и диалози и по този начин учи езика в естествена среда.

fun box2

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ III КЛАС

В трети клас децата се запознават по-задълбочено с граматиката, водят елементарни разговори, могат да описват изображения, да говорят за себе си, семейството и приятелите си.

Децата имат умения да използват минало и бъдеще време, четат текст с непознати думи, отговарят на въпроси.

Hot shots1

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

В четвърти клас децата надграждат наученото в периода до 3 клас. Преминават към следваща поредица от учебни материали.

Започват да четат по-дълги текстове с по-разнообразна тематика, пишат кратки описания и писма, изразяват мнението си все по-свободно. Съставя граматически правилни изречения с три времена.

Hot shots2

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ V КЛАС

В пети клас учениците навлизат по-детайлно в граматическите категории, четат по-сложни текстове, усвояват фразеологизми и идиоматични изрази. Започват да си служат с научените думи. Учениците водят разговори на английски език като използват перфектни и продължителни времена.

Hot shots3

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VI КЛАС

В шести клас учениците изучават задълбочено по-сложните граматически категории. Водят дискусии на разнообразни теми. Преразказват или обобщават текст със свои думи. Говорят за навици от миналото, разказва кратки истории.
Придобитите знания са на ниво В1 и им дават възможност да ползват езика свободно.

Hot shots4

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VII КЛАС

Учениците от седми клас затвърждават комплексните умения по езика, имат свобода на изказа, могат да говорят по-детайлно по дадена тема , изразяват се свободно в писмена форма. Описват събития в хронологичен ред. Съставя граматически правилни изречения като използва различни глаголни времена.
Учениците достигат до ниво В2, което им дава подходяща основа за полагане на сертификатен изпит -FCЕ

 

Курсове по Английски език за ученици

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VIII – XII КЛАС

Използва се системата English Download на издателство Hamilton House.  Учениците полагат тест за определяне на нивото за владеене на езика.  Системата на обучение предлага работа с текстове, свързани с известни места, интересни факти, екология , астрономия, наука и др. По този начин учениците придобиват богат речников запас, както и енциклопедични знания.
Учениците навлизат в структурата на езика. Усвояват различни техники за учене, създаване на текст и успешна комуникация в различни ситуации. В последните нива подготовката е насочена към явяване на сертификати изпити на университета Кеймбридж.

График на обучение в група и схеми на плащане – 1 -12 клас
ПРОДЪЖИТЕЛНОСТ 1 учебна година
ПЕРИОДИЧНОСТ 2 пъти седмично по 2 учебни часа или 4 учебни часа в събота
БРОЙ ЧАСОВЕ 110 уч. часа
ЕДНОКРАТНО ПЛАЩАНЕ 620 лева – до 10 октомври
РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ 660 лева
– 1 вноска / 330 лв./ до 30 октомври на текущата година
– 2 вноска / 330 лв./ до 1 март на следващата година
 
Онлайн обучение

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Езиков център Aлианс Лингва предлага гъвкави програми за частни уроци по английски език за ученици, студенти и възрастни.

Полага се безплатен тест за определяне на ниво
Обучението се провежда в удобен час и ден за курсиста през седмицата, както и през почивните дни.
Занятията се провеждат в блок от 90 минути /2 уч.ч./
БЕЗПЛАТЕН ПЪРВИ УРОК!

Πpи индивидyaлнoто oбyчeниe по английски език пpeдлaгaме тpи пaĸeтa oт yчeбни чacoвe c paзличнa гoлeминa. Продължителността на обучението е обвързана с интензивността на посещенията!
МОДУЛ  20 УЧ. Ч. Макс. продължителност може да е 2 месеца
МОДУЛ  40 УЧ. Ч. Макс. продължителност може да е 3 месеца
МОДУЛ  60 УЧ. Ч. Макс. продължителност може да е 5 месеца

Вид обучение За 1 обучаващ се За 2 обучаващи се За 3 обучаващи се
Общоезиково обучение по чужд език 15лева за учебен час 12 лева за учебен час на човек 9 лева за учебен час на човек
Специализирана изпитна подготовка 20 лева за учебен час 15 лева за учебен час на човек 12 лева за учебен час на човек

Всички курсисти полагат финален тест в края на всяко от нивата.
Издава се сертификат по установен образец.

Записване за курсове по английски език за деца и ученици

Езикови курсове - Велико Търново
Езиков център Алианс Лингва провежда езикови курсове за деца и възрастни

Италиански език

за възрастни»

Румънски език

за възрастни»

Руски език

за възрастни»

Турски език

за възрастни»