курсове-турски-език

Курсове по турски език

Езиков център АЛИАНС ЛИНГВА – Велико Търново организира курсове и индивидуални уроци по турски език за всички възрасти.

Корпоративно обучение по турски език

За нашите клиенти от всички сектори: финанси, право, мениджмънт, търговия, строителство, застраховане, хранително – вкусова промишленост и туризъм.
За да повишите квалификацията на Вашите служители, за да общувате по-ефективно с Вашите партньори от чужбина, за по-добро обслужване на чуждоговорящите си клиенти, езиков център Алианс Лингва организира фирмено обучение по турски език (стандартен или бизнес ориентиран езиков курс).
Нивата са съобразени с изискванията заложени в Европейската Езикова Рамка.

Предложените курсове могат да се организират в зала на езиковия център или в офис на клиента, тоест на територията на фирмата Възложител.
За всяко корпоративно обучение се изготвя индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и на нейните служители. По време на обучението Центърът ще провежда анкети за поддържане на обратна връзка и установяване на нивото на удовлетвореност от обучението.

корпоративно обучение по езици

След успешно положен финален изпит, участвалите в курса на обучение служители получават сертификат по образец за покрито ниво.
Обучението се провежда в удобно за клиента време по схемата два или три пьти седмично по 2 или 3 учебни часа.
Продължителността и цената им се определят въз основа на конкретните изисквания и нужди на клиента, както и на броя на курсистите.

Записване за курсове по турски език за всички възрасти

Езикови курсове - Велико Търново
Езиков център Алианс Лингва провежда езикови курсове за деца и възрастни

Италиански език

за възрастни»

Румънски език

за възрастни»

Руски език

за възрастни»

Турски език

за възрастни»