Изпитът Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) е изпит по немски език за изучаващи езика, които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. Test DaF е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института Test DaF Германия, а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света. Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива.

Възможни са следните Test DaF – нива:

Възможни са следните Test DaF – нива:

 • Test DaF- ниво 5 (TDN 5)
 • Test DaF- ниво 4 (TDN 4)
 • Test DaF- ниво 3 (TDN 3)

Нива на изпита: B2, C1

За кого е подходящ изпитът TestDaF?

 • Всеки, който има добри и много добри знания по немски език и желае да получи сертификат за нивото, на което владее немски език. 
 • Всеки, който иска да следва в Германия. 
 • Всеки, който се нуждае от международно признат езиков сертификат за целите на следването си, за изследователска работа или за упражняване на професията в родината си.
ИЗПИТ TEST DAF

Ако се намирате съвсем в началото на своето обучение по немски език, е по-добре да изчакате с Вашето явяване на изпита и да продължите да учите. Ако искате да разберете дали сте подготвени за изпита TestDaF, може да направите теста за определяне на нивото Ви.

Изпитът TestDaF се състои от четири изпитни елемента:

 1. Четене – 3 текста с общо 30 задачи Продължителност: 60 минути
 2. Слушане 3 текста с общо 25 задачи Продължителност : около 40 минути
 3. Писане 1 задача Продължителност: 60 минути
 4. Говорене 7 задачи Продължителност : около 30 минути

Какви са предимствата на изпита TestDaF?

 1. Сертификатът TestDaF се признава от всички университети в Германия.
 2. Може да положите изпита TestDaF в в лицензиран изпитен център , т.е. не е необходимо да пътувате до Германия, за да се явите на изпит по немски език.
 3. Сертификатът TestDaF е безсрочен. 
 4. Ако не сте доволни от постигнатите от Вас първоначални резултати и искате да имате по-добър резултат, можете да се явите на изпита TestDaF неограничен брой пъти.

Езиков център Алианс Лингва предлага курсове за подготовка на изпита  TEST DAF, както и индивидуално обучение.