БЕЛ и математика за 7 клас

Математика и БЕЛ за 7-ми клас
Подготовка за НВО

Езиков център АЛИАНС ЛИНГВА – Велико Tърново
организира подготвителни курсове по БЕЛ и Математика за седми клас

БЕЛ и Математика за 7ми клас

Курсовете за кандидат-гимназисти са изцяло съобразени с изискванията на МОН и новия формат на конкурсните изпити за 7 клас.
Те включват подготовка върху I и II модул  по български език и литература и математика  за националните изпити за външно оценяване след 7. клас
По време на обучението курсистите усвояват, упражняват и анализират знанията, предвидени в учебната и изпитна програма по Български език и литература (БЕЛ) и Математика.
За постигане на качествена подготовка и високи резултати, работим с групи от 8-12 кандидат-гимназиста.


Математика за 7ми клас

По време на курса по математика се разработват паралелно уменията на учениците по алгебра и геометрия, като постоянно
се преговарят и  припомнят основни дефиниции, теореми и методи за решаване на задачи.

Програмата преговаря учебното съдържание от 5-6 клас и в началото на втория учебен срок предлага трите пробни изпитни симулации.

Вид и времетраене на изпита:
Приемният изпит е писмен. Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверяват чрез тест в два модула с време за работа:
› по модула за национално външно оценяване – 60 минути;
› по допълнителния модул – 90 минути.
Формат на текста:
Модулът за национално външно оценяване съдържа 20 задачи по математика – I модул 

› 16 задачи, които са структурирани с 4 възможности за отговор , от които само един е верен
› 4 задачи със свободен отговор
Максимален брой точки – 65.
Допълнителният модул /II модул / се състои от 4 задачи с отворен отговор , от които:
› 2 задачи с кратък отговор по формата на PISA
› 2 задачи с разширен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението на дадена дидактическа задача с аналитико-синтетичен характер.
Максимален брой точки – 35.
Общ брой точки от двата модула – 100.

курсове по математика

Такса за курс по МАТЕМАТИКА – 390 лева за 80 уч.часа.  Плащането е разсрочено на вноски:
› 1-ва вноска до 15 Ноември 2021г.
› 2-ра вноска до 1 Април 2022г.
Важно !!! Отсъпка от 5 % при записване на двата предмета!

Български език и Литература за 7 клас

Програмата по БЕЛ преговаря и доизгражда уменията на учениците за писмено изразяване, включваща акцент върху
правопис, пунктуация, граматични особености. Подготовката включва изучавалият материал в 5-6-7 клас материал, а упражненията
и самостоятелните работи са насочени към предстоящия годишен изпит

курсове по литература

Такса за курс по БЕЛ – 390 лева за 80 уч. часа.
Плащането е разсрочено на вноски:

› 1-ва вноска до 15 Ноември 2021г.
› 2-ра вноска до 1 Април 2022г.
Важно !!! Отсъпка от 5 % при записване на двата предмета!

Вид и времетраене на изпита:
Приемният изпит е писмен.
Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверяват чрез тест в два модула с време за работа:
› по модула за национално външно оценяване – 60 минути;
› по допълнителния модул – 90 минути.
 
Формат на текста:
Модулът за национално външно оценяване съдържа 25 задачи по български език и литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен и с кратък свободен отговор.
Максимален брой точки – 65.
Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.
Максимален брой точки – 35.
Общ брой точки от двата модула – 100.
 
Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.

Продължителност на курсовете
Целогодишни (Октомври-Юни) 3 часа седмично (през учебната година) 80 часа
Полуинтензивни (Февруари-Юни) 2 пъти седмично по 3 часа 80 часа


БЕЛ за 12 клас – Подготовка за ДЗИ
 

Курс по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ
/ сформира се група при минимум 5 записали се ученика /
Продължителност: от 20 октомври 2021 г. до 15 май 2022 г.;
Времетраене на едно посещение – 4 учебни часа;
График:  събота или неделя от 10.00 ч.;
Хорариум: общо 90 уч. ч. ,

Интензивен курс по БЕЛ – подготовка за ДЗИ
Продължителност: от 11 февруари 2022 г. до 15 май 2022 г.;
Времетраене на едно посещение – 4 учебни часа;
График: през седмицата от 16.30 ч.

събота или неделя от 10.00 ч.;
Хорариум: общо 45 уч. ч. ,

ЦЕНА НА КУРСА ПО БЕЛ:
Курс БЕЛ – 90 уч. часа – 490 лв.
Курс БЕЛ – 45 уч. часа – 290 лв.
Заплащане:
Първата или цялата вноска – при записване
Втора вноска – първата половина на Февруари

Обучение по езици за деца

Свържете се с нас за повече подробниости

Езикови курсове - Велико Търново
Езиков център Алианс Лингва провежда езикови курсове за деца и възрастни

Италиански език

за възрастни»

Румънски език

за възрастни»

Руски език

за възрастни»

Турски език

за възрастни»