Математика и БЕЛ за 7-ми клас Подготовка за НВО

Математика и БЕЛ за 7-ми клас
Подготовка за НВО

Езиков център АЛИАНС ЛИНГВА – Велико Tърново
организира подготвителни курсове по БЕЛ и Математика за седми клас

БЕЛ и Математика за 7-ми клас

Курсовете за кандидат-гимназисти са изцяло съобразени с изискванията на МОН и новия формат на НВО за 7-ми клас.
Те включват подготовка върху I и II модул  по български език и литература и математика  за националните тестове за външно оценяване след 7-ми клас
По време на обучението курсистите усвояват, упражняват и анализират знанията, предвидени в учебната и изпитна програма по Български език и литература (БЕЛ) и Математика.
За постигане на качествена подготовка и високи резултати, работим с групи от 8-12 кандидат-гимназиста.


Математика за 7-ми клас

По време на курса по математика се разработват паралелно уменията на учениците по алгебра и геометрия, като постоянно
се преговарят и  припомнят основни дефиниции, теореми и методи за решаване на задачи.

Програмата преговаря учебното съдържание от 5 – 6-ти клас и в началото на втория учебен срок предлага трите пробни изпитни симулации.

Вид и времетраене на изпита:

 Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверяват чрез тест в два модула с време за работа:

 • по модула за национално външно оценяване / I модул / – 60 минути;
 • по допълнителния модул /II модул /- 90 минути.

Формат на изпита:

Модулът за национално външно оценяване съдържа 20 задачи по математика – I модул 

 • 16 задачи, които са структурирани с 4 възможности за отговор , от които само един е верен
 • 4 задачи със свободен отговор.

Максимален брой точки – 65

Допълнителният модул /II модул / се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които:

 • 2 задачи с кратък отговор по формата на PISA
 • 2 задачи с разширен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението на дадена дидактическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Максимален брой точки – 35.

Такса за курс по МАТЕМАТИКА – 560 лева за 80 уч.часа.  Плащането е разсрочено на вноски:

 • 1-ва вноска до 21 октомври 2023г.
 • 2-ра вноска до 1 Април 2024г.

Начало на курса по математика за учебната 2023/2024 г. – 14 октомври 2023 г. 

Български език и Литература за 7 клас

Програмата по БЕЛ преговаря и доизгражда уменията на учениците за писмено изразяване, включваща акцент върху правопис, пунктуация, граматични особености. Подготовката включва изучаваният материал в 5-6-7 клас, а упражненията
и самостоятелните работи са насочени към предстоящия годишен тест

Вид и времетраене на изпита:

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверяват чрез тест в два модула с време за работа:

 • по модула за национално външно оценяване /I модул / – 60 минути;
 • по допълнителния модул /II модул /- 90 минути.

Формат на изпита:

Модулът за национално външно оценяване съдържа 25 задачи по български език и литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен и с кратък свободен отговор.
Максимален брой точки – 65.
Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.
Максимален брой точки – 35.
Общ брой точки от двата модула – 100.
 

Такса за курс по БЕЛ – 560 лева за 80 уч. часа.
Плащането е разсрочено на вноски:

 • 1-ва вноска до 21 Октомври 2023 г.
 • 2-ра вноска до 1 Април 2024 г.

Начало на курса по БЕЛ за учебната 2023/2024 г. – 14 октомври 2023 г. 

Важно !!! Отсъпка от 5 % при записване на двата предмета!

Свържете се с нас за повече подробниости

Езикови курсове - Велико Търново
Езиков център Алианс Лингва провежда езикови курсове за деца и възрастни

Италиански език

за възрастни»

Румънски език

за възрастни»

Руски език

за възрастни»

Турски език

за възрастни»