Уважаеми родители, във връзка с усложнената от КОВИД-19 обстановка, Езиков Център „Алианс Лингва” ще положи всички усилия да осигури здравословна среда за работа с всички наши възпитаници. Молим родителите на деца със симптоми от типа на кашлица, повишена температура, затруднено дишане и загуба на вкус и обоняние да не ги изпращат на курс по английски език.

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, КОИТО ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР АЛИАНС ЛИНГВА ПРЕДПРИЕМА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА КОРОНАВИРУС

 

Мерки за осигуряване на дистанция в класните стаи

  • Гарантиране на максимален брой курсисти в зала – 12
 

Мерки за носене на лични предпазни средства (маски или шлемове)

  • Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в общите закрити части на езиковия център – за всички учители, ученици, родители
  • Задължително носене на прозрачни маски или шлемове в класните стаи от преподавателите.
 

Дезинфекция на повърхностите и проветряване

  • Ежедневно почистване и дезинфекция на всички повърхности – подове, бюра, чинове, маси и други
  • Редовно проветряване на учебните зали.
  • Своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти.
 

Превключване към обучение в електронна среда от разстояние

  • При проявени симптоми като кашлица, повишена температура, родителите ще бъдат незабавно уведомени
  • На ученици, които са болни и ще бъдат възпрепятствани да посещават присъствените си занятия, ще бъде предложено временно да се включат в онлайн занятия. Необходимо е родителят да се обади предварително.
  • При обявяване от Министерство на образованието или Министерство на здравеопазването на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства езиков център Алианс Лингва има пълна готовност занятията да продължат в електронна среда за срока на извънредната обстановка