Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Общи условия за записване за езиков курс към Езиков център АЛИАНС ЛИНГВА ЕООД

I. ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО

 1. Записването за езиков курс за ниво различно от А1 става след полагане на входен тест на място в езиков център Алианс Лингва и продължителността му е от 60 минути.
 2. Входните тестове се правят в рамките на работното време на Езиков център Алианс Лингва след предварително уговорен час, в удобно за клиента време.
 3. Кандидатът получава информация за резултата от теста най-късно до 3 дни.

II. ЗАПИСВАНЕ

 1. Информация за езиковите курсове, които предлага системата на обучение и формите на провеждане можете да получите на нашата интернет страница и на посочените телефони за информация.
 2. Кандидатите могат да заявят желанието си за участие в езиков курс чрез попълване на ЗАЯВЛЕНИЕ и заплащане на определената такса.
 3. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в курса може да подадете на място в езиков център Алианс Лингва или да го изпратите по ел.път.
 4. Заплащането можете да извършите:
  • В брой /на място/
  • По банков път - Моля направете запитване за банковата ни сметка. (В графа основание за превода се отбелязват трите имена на курсиста, вид на курса и нивото на обучение.)
  Уведомете ни моля по имейл за извършване на банковия превод.
 5. Езиков център Алианс Лингва ЕООД си запазва правото за реорганизация на обучението /съвместно решение между курсисти и преподавател/, ако настъпят промени след началото на курса.

III. ТАКСА

 1. За актуалните такси на обучение, сроковете на плащане и предлаганите отстъпки можете да получите информация място или на посочените телефони Учебните системи се заплащат допълнително.
 2. Таксата включва и:
  • допълнителни учебни материали, които се раздават по време на курса, ако са предвидени такива по учебен план.
  • проверка и оценка на текущи тестове, изпитвания и домашни работи по умения
  • текуща проверка и оценка на лексикални и граматични знания
  • проверка и оценка на заключителния изпит на определената в графика на курса дата
  • еднократно издаване на удостоверение за завършване на съответното ниво
 3. Таксата на обучение може да бъде заплатена наведнъж или на 2 вноски в предварително определен срок и размер. Плащането на части е практика при курсове по- дълги от 2 месеца.

IV. ОТСТЪПКИ

 1. Членовете на едно семейство (родители, братя, сестри), които посещават курсовете ни в един и същи период, ползват отстъпка.
 2. Ползва се отстъпка , ако курсът е промоционален

V. СПЕЦИФИКА НА ГРУПОВОТО ОБУЧЕНИЕ

 1. Курсовете се водят по предварително изработен и съгласуван между курсисти, преподавател и ръководството учебен план.
 2. Датите на учебните дни, на ваканции и празнични дни са уточнени преди започване на курса. Всеки курсист се запознава с конкретните дати при записване.
 3. Избирайки груповата форма на обучение, курсистът приема съобразно поведение на колегиалност и толерантност спрямо другите курсисти в групата.
 4. При отсъствие на курсиста от занятие,езиков център Алианс Лингва не възстановява стойността на пропуснатите часове
 5. Със записването си за курс всеки е приел тези Общи условия, както и обявените конкретни дати за провеждане на курса и е длъжен да ги спазва.

VI. ВКЛЮЧВАНЕ В ГРУПА СЛЕД НАЧАЛОТО НА КУРСА

 1. Включване в започнал курс е възможно в рамките на свободните места след попълване на задължителен входен тест.
 2. Ако по различни причини се пропуснат първите 2 -3 занятия , езиков център Алианс предлага индивидуални консултации, с цел наваксване на пропуснатия материал.
 3. Ако по различни причини се пропуснат първите 2 -3занятия (до 6-9 учебни часа), те се приспадат от цената.

VII. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В КУРС

 1. При заявяване на отказ в рамките на седем дни от началото на курса, таксата се връща, като се удържа сумата за взетите учебни часове плюс административна такса, която възлиза на 25% от пълната такса на курса. Таксата се връща един ден след като е заявено искането в писмен вид.
 2. При отказ след една седмица от началото на курса, курсистът няма право на възстановяване на внесената до момента такса.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ИЗПИТ

 1. В края на всяко ниво за всички видове курсове е предвиден заключителен писмен и устен изпит. Датата на неговото провеждане се обявява при започване на курса и не подлежи на промяна.
 2. Преподавателят предварително информира курсистите относно вида на компонентите, които съдържа изпитът.
 3. Заключителен изпит с общ резултат над 51% се счита за успешно издържан
 4. Ако курсистът не се е явил на изпит на посочената дата му се издава удостоверение за вида на курса и броя часове.
 5. Заключителният изпит не се заплаща допълнително.

IX. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

 1. Всеки курсист на Езиков Център Алианс Лингва получава удостоверение за успешно завършен курс за съответното ниво с броя присъствени часове
 2. За удостоверения непотърсени до 1 месец след приключване на курса Алианс Лингва ЕООД не носи отговорност.
 3. Преиздаването на нови или непотърсени в срок удостоверения става срещу заплащане. Таксата е 10 лв., а срокът за изпълнение - 1 седмица.