Курс по Математика за 7 клас

Курс по математика за 7 клас

Курсът по математика разработва паралелно уменията на учениците по алгебра и геометрия, като постоянно преговаря и припомня основни дефиниции, теореми и методи за решаване на задачи. Програмата преговаря учебното съдържание от 5-6 клас и в началото на втория учебен срок предлага първата от трите пробни изпитни симулации.

Продължителност на курсовете
Целогодишни (7 клас)3 часа седмично (през учебната година)80 часа
Полуинтензивни (7 клас)2 пъти седмично по 3 часа80 часа
Ускорени (7 клас)5 дни по 5 часа (през пролетната ваканция)25 часа

Подготовката включва:

  • системна самостоятелна домашна работа
  • текущи писмени и устни изпитвания
  • консултации по учебния материал
  • теоретични занимания и упражнения по всяка тема
  • практическо решаване на тестове към нея
  • създаване на умения за работа с тест и трениране на концентрацията на ученика

Курсът се води от квалифициран преподавател по математика
Цената на учебен час е 4.00 лв