Курс по Български език и Литература за 7 клас

Курс по Български език и Литература за 7 клас

Програмата по БЕЛ преговаря и доизгражда уменията на учениците за писмено изразяване, включваща акцент върху правопис, пунктуация, начини за структуриране на съчинение-разсъждение и въвеждане на аргументация.

Продължителност на курсовете
Целогодишни (7 клас)3 часа седмично (през учебната година)80 часа
Полуинтензивни (7 клас)2 пъти седмично по 3 часа80 часа

Подготовката включва:

  • пробни изпити
  • проверка на домашни работи
  • консултации по учебния материал
  • теоретични занимания по всяка тема
  • практическо решаване на тестове към нея
  • коментар на отговорите и въпросите към всяко едно упражнение

Курсът се води от квалифициран преподавател по български език и литература
Цената на учебен час е 4.00 лв