Курсове по БЕЛ и Математика за 7 клас

Курсовете за кандидат-гимназисти са изцяло съобразени с изискванията на МОН и новия формат на конкурсните изпити за 7 клас. По време на обучението, курсистите усвояват, упражняват и анализират знанията, предвидени в учебната и изпитна програма по Български език и литература (БЕЛ) и Математика. За постигане на качествена подготовка и високи резултати, работим с групи от 8-12 кандидат-гимназиста.

Продължителност на курсовете:
  • целогодишни - (7 клас) – октомври-юни
  • полуинтензивни - (7 клас) – януари-юни

Цена:
  • Такса за курс от 80 часа - 360 лева
  • Важно !!! Отсъпка от 5 % при записване на двата предмета!

Курс по математика за 7 клас
Курсът по математика разработва паралелно уменията на учениците по алгебра и геометрия, като постоянно преговаря и припомня основни дефиниции, теореми и методи за решаване на задачи. Програмата преговаря учебното съдържание от 5-6 клас и в началото на втория учебен срок предлага първата от трите пробни изпитни симулации. 
Виж повече
Курс по Български език и Литература за 7 клас
Програмата по БЕЛ преговаря и доизгражда уменията на учениците за писмено изразяване, включваща акцент върху правопис, пунктуация, начини за структуриране на съчинение-разсъждение и въвеждане на аргументация. 
Виж повече