Езикови курсове по Английски език

Езиков център Алианс Лингва  е най - доброто място  във  Велико Търново, където Вашето дете може посещава  курс по английски език, както през учебната година, така и през лятната ваканция!

Курсове по английски език за деца са специално разработени да подобрят начина, по който учениците усвояват езика и да развият уменията им да общуват на английски.

Учениците се насърчават да изработват различни тематични проекти, които развиват творческото мислене и обогатяват лексикалния запас. 

С обогатяване на лексика и граматически структури, материалът плавно и неусетно надгражда наученото в училище.

Английски език за ученици от подготвителен клас
Ранно езиково обучение за деца на 5 и 6 години. Системата за обучение е Welcome to our world. Уроците са съчетани със забавни игри, песни и подходящи детски видеофилми.
Виж повече
Английски език за ученици от I клас
Целогодишно обучение за ученици от 1-ви клас в група. Материалът е съобразен с възрастовите особености на децата. Набляга се предимно на развитието на уменията за говорене и слушане.
Виж повече
Английски език за ученици от II клас
Целогодишно обучение за ученици от 2-ри клас в група. Диапазонът от лексика се разширява. Изучава се елементарна граматика. Децата четат и пишат изречения. Насърчава се изработването на тематични проекти с индивидуален подход към всяко дете.
Виж повече
Английски език за ученици от III клас
Целогодишно обучение за ученици от 3-ти клас в група. Изучаването на граматиката се задълбочава. Лексикалният запас значително се увеличава и дава възможност за произвеждане на сложна реч. Децата четат, пишат съчинения, изработват проекти.
Виж повече
Английски език за ученици от IV клас
Целогодишно обучение за ученици от 4-ти клас в група. Развиват се основните умения: слушане, четене, писане и говорене. Децата четат, пишат съчинения, изработват проекти.
Виж повече
Английски език за ученици от V клас
Целогодишно обучение за ученици от 5-ти клас в група. Учениците имат задълбочени знания по английски .С проекти по различни теми учениците имат възможност да използват на практика вече натрупаните знания. Постепенно се усвоява английската граматика, а лексикалните и комуникативни умения се разширяват и задълбочават.
Виж повече
Английски език за ученици от VI клас
Целогодишно обучение за ученици от 6-ти клас в група. Учениците имат задълбочени знания по английски .С проекти по различни теми учениците имат възможност да използват на практика вече натрупаните знания. Постепенно се усвоява английската граматика, а лексикалните и комуникативни умения се разширяват и задълбочават.
Виж повече
Английски език за ученици от VII до XII клас
Целогодишно обучение за ученици от VII до XII клас клас в група. Системата Life на National geographic съчетава разнообразна съвременна тематика със снимков материал и географски теми от целия свят.  В съдържанието на учебника са включени текстове, свързани с известни места, интересни факти, екология , астрономия, наука и др.  По този начин  учениците придобиват богат речников запас, както и енциклопедични знания. 
Учениците полагат тест, който определя нивото на владеене на езика
Виж повече