Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Курсове за възрастни и студенти

Курсове по английски език
Курсове по френски език
Курсове по немски език
Курсове по италиански език
Курсове по испански език

Други езици: гръцки, руски, румънски, португалски, сърбо-хърватски

СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО И ВЪТРЕШЕН РЕД НА EЦ“АЛИАНС ЛИНГВА -ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ПРИ ГРУПИ ПОД ДОПУСТИМИЯ МИНИМУМ ЦЕНТЪРЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА НАМАЛИ ОБЯВЕНИЯ БРОЙ ЧАСОВЕ НА СЪОТВЕТНИЯ КУРС ДОТОЛКОВА, ЧЕ ТОЙ ДА БЪДЕ ЕФЕКТИВЕН И РЕНТАБИЛЕН

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЗИКОВ КУРСОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕЗИКОВ КУРС