Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Курсове по Немски език

Обучението по Немски език се организира в 5 нива. Занятията се водят по учебниците THEMEN AKTUELL за начинаещи (Grundstufe) и EM за напреднали (Mittelstufe) общо в шест нива.
Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на немски език).

    1 ниво (A1). Система за обучение Themen aktuell 1. Курсистите придобиват елементарни разговорни навици, запознават се с граматиката на немския език, научават се да разказват за себе си, могат да обясняват своите желания и пр. Използуваният речников запас в края на нивото достига до около 1500 думи. Отделя се особено внимание на произношението.
    2 ниво (A2). Система за обучение Themen aktuell 2. Курсистите водят разговори на общи теми, усвояват необходимите за дадения етап на обучение граматични структури, значително разширяват речниковия си запас, четат адаптирана литература на немски език.
    3 ниво (B1). Система за обучение Themen aktuell 3. Нивото дава задълбочено познаване на граматиката и добро възприемане на немската реч, изучават се по-сложни граматични структури, попълва се речниковият запас, чете се неадаптирана и специализирана литература на немски език с помощта на речник.
    4 ниво (B1). Система за обучение EM 1. Курсът е подходящ за всички, които искат да затвърдят и усъвършенстват познанията, получени в първите три нива, както и да се подготвят за сертификатни изпити(Zertifikat Deutsch). Лексикалният запас се разширява, тренират се говорните умения, затвърждават се и се задълбочават граматичните познания. Четат се автентични текстове на немски език.
    5 ниво (B2). Система за обучение EM 2. На това ниво на обучение курсистите могат да възприемат основното съдържание на сложни неадаптирани текстове, да ползуват специализирани текстове в своята област, да се изразяват смислено по познати теми, да изразяват мнения, да се аргументират и да обясняват. Разбират добре немската реч и могат да разговарят спонтанно и гладко с германци.

Продължителност: 3.5 месеца
Периодичност: 2 пъти седмично по 3 или 4 часа след 17.00 ч. /по споразумение между курсисти и преподавател/
Брой часове - 90-120 часа /в зависимост от нивото/
Цена на един уч.час - 3,00 лв. /разсрочено плащане/


Още курсове за възрастни и студенти:
Курсове по английски език
Курсове по френски език
Курсове по италиански език
Курсове по испански език

Други езици: гръцки, руски, румънски, португалски