Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Курсове по Италиански език

Обучението по италиански език се провежда по системата LA LINGUA ITALIANA per stranieri в 4 нива.
Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на италиански език).

    1 ниво. При завършване на това ниво курсистите придобиват елементарни разговорни навици, запознават се с граматиката на италианския език. Използваният речников запас в края на нивото достига до около 800 думи.
    2 ниво. Курсистите могат да водят разговори на общи теми, адекватно възприемат италианската реч, допълват речниковия си запас.
    3 ниво. Нивото дава добро възприемане на италианската реч, умение да се чете адаптирана литература, задълбочават се познанията по граматика.
    4 ниво. При завършване на нивото курсистите говорят свободно италиански език, притежават богат речников запас, пълно познаване на граматиката, възможност да четат неадаптирана литература на италиански език.

Продължителност: 3.5 месеца
Периодичност: 2 пъти седмично по 3 или 4 часа след 17.00 ч. /по споразумение между курсисти и преподавател/
Брой часове - 90-120 часа /в зависимост от нивото/
Цена на един уч.час - 3,00 /разсрочено плащане/


Още курсове за възрастни и студенти:
Курсове по английски език
Курсове по френски език
Курсове по немски език
Курсове по испански език

Други езици: гръцки, руски, румънски, португалски