Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Курсове по Испански език

Курсовете по испански език се провеждат по системата Nuevo VEN в шест нива.
Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на испански език).

    1 ниво. В това ниво курсистите се запознават с основите на испанския език, научават се да разказват за себе си, да обясняват желанията и предпочитанията си, да описват ежедневните действия в обкръжаващата ги среда. На този етап на обучение голямо внимание се отделя на правилата за четене и писане, правилното произношение. От граматиката се разглеждат: спреженията на основните правилни и неправилни глаголи и използуването им в сегашно време, числителни, членуване, някои възвратни глаголи.
    2 ниво. В това ниво се разширява тематичния диапазон (хранене, части на тялото, пазаруване, облекло и пр.) Обогатява се и речниковият запас. Граматика: сравнителни степени на прилагателните, герундий, представяне на двете основни минали времена на глаголите.
    3 ниво. Затвърждават се навиците за говорене и говорене в минало време. Тематични раздели: отдих, спорт, хороскопи, празници и др. Граматика: "subjuntivo" и др.
    4 ниво. Една от задачите на това ниво е да се усвои употребата на сложни изречения. Изучават се и по-сложните минали времена в испанския език. Разговорната реч е представена със следните тематични раздели: описание на характера на човека, междуличностните отношения (любов, дружба, омраза) и др.
    5 ниво. В нивото се отработва свободната разговорна испанска реч, затвърждават се познанията по граматика и се попълва речниковия запас. Много внимание се отделя на испанската култура, политиката и икономиката на Испания и страните от Латинска Америка.
    6 ниво. Курсистите свободно разговорят на испански, дискутират общи теми, четат неадаптирана испанска литература, задълбочават познанията си по граматика. Нивото е подходящо и за подготовка за сертификатни изпити.

Продължителност: 3.5 месеца
Периодичност: 2 пъти седмично по 3 или 4 часа след 17.00 ч. /по споразумение между курсисти и преподавател/
Брой часове - 90-120 часа /в зависимост от нивото/
Цена на един уч.час - 3,00 /разсрочено плащане/


Още курсове за възрастни и студенти:
Курсове по английски език
Курсове по френски език
Курсове по немски език
Курсове по италиански език

Други езици: гръцки, руски, румънски, португалски