Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Курсове по Френски език

Обучението по френски език се организира в шест нива.
Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на френски език).

    1 ниво. Учебният курс по френски език започва с изучаване на ситуации: приветствия, запознанства, професии, националности, дати, време и пр. курсистите се научават да описват външността на човека, да разказват за себе си. Работи се по произношението. Граматичният курс е много наситен: въвеждат се трите времеви форми на глаголите, изучава се спрежението на основните спомагателни глаголи.
    2 ниво. Въвежда се бъдеще време и "subjonctif". Разговорната френска реч е представена с темите: чувства, облекло и мода, жилище (предмети на бита) и др.
    3 ниво. Тематични раздели: спорт, архитектура, изящни изкуства, театър, кино, паметници, пари. Граматика: страдателен залог, условно наклонение, изразяване на продължителност, времето le plus-que-parfait.
    4 ниво. Тематични раздели: архитектура, песни, екология, права и задължения, наука, образование. В граматичните раздели особено внимание се отделя на наречията, относителните местоимения, сложните изречения.
    5 ниво. Нивото затвърждава съществуващите граматични навици, обогатява и активизира речниковия запас. По-голямата част от времето е посветена на изучаването на културния, социален, политически живот на Франция, както и на историята й.
    6 ниво. Нивото предполага висока езикова подготовка. След завършването на това ниво курсистите могат да се готвят за изпита DELF. Усвояват се практически всички основни лексико-граматични структури на френския език.

Продължителност: 3.5 месеца
Периодичност: 2 пъти седмично по 3 или 4 часа след 17.00 ч. /по споразумение между курсисти и преподавател/
Брой часове - 90-120 часа /в зависимост от нивото/
Цена на един уч.час - 3,50 /разсрочено плащане/


Още курсове за възрастни и студенти:
Курсове по английски език
Курсове по немски език
Курсове по италиански език
Курсове по испански език

Други езици: гръцки, руски, румънски, португалски