Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Езикови курсове за ученици по Английски език

  • Целогодишно обучение
  • Малки групи – 7-9 ученика
  • Индивидуален подход
  • Висококвалифицирани преподаватели-филолози

СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО И ВЪТРЕШЕН РЕД НА EЦ“АЛИАНС ЛИНГВА -ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ПРИ ГРУПИ ПОД ДОПУСТИМИЯ МИНИМУМ ЦЕНТЪРЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА НАМАЛИ ОБЯВЕНИЯ БРОЙ ЧАСОВЕ НА СЪОТВЕТНИЯ КУРС ДОТОЛКОВА, ЧЕ ТОЙ ДА БЪДЕ ЕФЕКТИВЕН И РЕНТАБИЛЕН

Езиково обучение за деца от 5 до 7 години
Ранно езиково обучение за деца от 5 до 7 години. Системата за обучение е English Adventure. Уроците са съчетани със забавни игри, песни и подходящи детски видеофилми.
Продължителност: една учебна година
Периодичност: 2 пъти по 1 час или 1 път по 1,5 часа
Учебна система: English Adventure
Брой часове - 60 часа
Цена: 180 лв.

I клас
J1 – Целогодишно обучение за ученици от 1-ви клас. Материалът е съобразен с възрастовите особености на децата. Набляга се предимно на развитието на уменията за говорене и слушане.
Продължителност: една учебна година
Периодичност: 2 пъти по 1 час -> Цена: 195 лв.
Учебна система: Exellent Starter
Брой часове - 60 часа

II –IV клас
P1 – P3 – Целогодишно обучение за ученици от 2-ри – 4-ти клас. Учениците преминават в три последователни нива – 1, 2, 3 в рамките на три учебни години. Системата на обучение е Exellent, изцяло съобразена с възрастта на обучаемите. Във всяко едно от нивата се провежда текущ контрол чрез тестове по международни стандарти. Естествен завършек на всяко ниво е финалният тест, на базата на който се издават дипломи на всички ученици.
След завършено ниво P3 курсистите могат да направят входен тест за S2 (при постигнат резултат над 51%, могат да преминат директно в ниво S2).
Продължителност: една учебна година
Периодичност: 2 пъти по 1,5 часа /2 клас/ -> Цена: 285 лв.
2пъти по 2 часа /3,4 клас/ -> Цена: 335 лв.
Учебна система: Exellent
Брой часове: 90 часа-2 клас/ 120 часа - 3, 4 клас

V- VII клас
S1 – S3 – Целогодишно обучение за ученици от 5-ти - 7ми клас.
Учебната система е Opportunities New в следните нива: Elementary, pre-Intermediate, Intermediate, Uper -Intermediate, изцяло съобразена с възрастта на обучаемите. Във всяко едно от нивата се провежда текущ контрол чрез тестове по международни стандарти. Естествен завършек на всяко ниво е финалният тест, на базата на който се издават дипломи на всички ученици.

VII-IX клас
S4 - S5 – Целогодишно обучение за ученици от 7-ми – 9-ти клас. Системата на обучение е Inside Out (съответно Intermediate и Upper Intermediate level).
Във всяко едно от нивата се провежда текущ контрол чрез тестове по международни стандарти. Естествен завършек на всяко ниво е финалният тест, на базата на който се издават дипломи на всички ученици.
След завършено ниво S5, учениците продължават своето обучение в сертификатен клас FCE.