Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

TCF – Test de connaissance du francsaise

TCF е тестът на френското образователно министерство, който удостоверява моментните езикови познания на чужденци. В България той се провежда от Департамента по езиково обучение към СУ "Св. Климент Охридски" (бившия Институт за чуждестранни студенти). Има шест нива, които могат да бъдат съпоставени с европейската езикова рамка. Нивото В2, което е минимумът за записване в университет във Франция, съответства на трето ниво на TCF. За прием в магистърска програма обаче трябва да имате поне пето ниво.
http://www.ciep.fr/tcf/

TCF и TEF , всъщност са и най-използваните тестове за френски език, достъпни са и в България. Международно признати са и се приемат както от учебни заведения, така и от работодатели. И те са разделени на нива, които съответстват на Европейската езикова рамка. Основната разлика от изпитите DELF и DALF е в разликата на периода на валидност, както и в организацията, която ги организира. В България те се организират от различни институции. Тези два теста са валидни 2 години. Предимстовото им е, че някои от Университетите предпочитат тях, а не дипломите DELF и DALF, тъй като искат да добият представа за моментните познания на кандидатите по езика. Освен това тези тестове, за разлика от дипломите, имат по - често изпитни сесии.

TEF, TCF, DELF, DALF СЪПОСТАВЕНИ С ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА
НИВА НА TEF НИВА НА TCF ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА НИВА НА DELF/DALF
6 6 C2 DALF C2
5 5 C1 DALF C1
4 4 B2 DELF B2
3 3 B1 DELF B1
2 2 A2 DELF A2
1 1 A1 DELF A1