Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Дипломите D.E.L.F. и D.A.L.F.

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на Образованието за удостоверяване на уменията по френски език на чуждестранни кандидати. DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2. Изпитите се провеждат под ръководството на Националната комисия за DELF и DALF със седалище Международния център за педагогически науки (CIEP, 1 Avenue Leon Journault, 92310 Sevres). Проверката на изпитите се осъществява само от хабилитирани преподаватели.

На всяко ниво се оценяват четири типа умения: разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч. Двете дипломи DELF и DALF са безсрочни. Дипломата DALF гарантира прием във всички френски университети без допълнителна проверка на езиковите Ви знания. Дипломите DELF и DALF се признават и от множество работодатели по целия свят, включително и у нас.

Изпитните сесии са две годишно - зимна (януари) и лятна (юни).

Подготовката за DELF и DALF включва граматични и лексикални упражнения, упражнения за четене и слушане с разбиране, съставяне на текстове, и устно изразяване. Подготовката за DELF и DALF най-често е индивидуална или полу-индивидуална. Работи се със специализирани учебници, помагала и сборници тестове, предназначени специално за подготовка за явяване на изпит за дипломи DELF и DALF.

Естество на изпита DELF B1:

Устно разбиране
Отоговор на въпроси за разбиране върху запис на 3 текста ( две слушания)
Максимална продължителност на записа : 6 мин.
0h 25 /25
Писмено разбиране
Отговор на въпроси за разбиране на писмени текстове :
- да се намери нужната информация по дадена задача
- да се анализира съдържанието на документ от общ характер
0h 35 /25
Писмено изразяване
Изразяване на лично мнение по тема от общ характер (есе, писмо, статия...)
0h 45 /25
Устно изразяване
Изпит в три части :
- събеседване с насочващи въпроси
- интерактивно упражнение
- изразяване на лично мнение въз основа на изходен материал
0 h 15

подготовка : 0 h 10
(3та част от изпита)
/25
Обща продължителност на колективния изпит : 1 ч.45 мин.
* Обща оценка върху 100
* Праг на успеваемост за придобиване на диплома : 50/100
* Необходима минимална оценка на изпит : 5/25Естество на изпита DELF B2:

Устно разбиране
Отговор на въпроси за разбиране върху запис на 2 текста :
- итнервю, информационен бюлетин...(само едно слушане)
- експозе, конференция, реч, документален материал, радио-или телевизионно предаване (две слушания)
Максимална продължителност на записа : 8 мин
0h 30 /25
Писмено разбиране
Отговор на въпроси за разбиране върху два писмени текста :
- текст с информационен характер относно Франция или франкофонската общност
- аргументативен текст.
1h /25
Писмено изразяване
Вземане на лично аргументирано становище (участие в дебат, по административно писмо, критична статия )
1h /25
Устно изразяване
Представяне и защита на гледна точка по отношение на кратък материал
0 h 20

подготовка : 0 h 30
/25
Обща продължителност на колективния изпит : 2 ч. 30 мин.
* Обща оценка върху 100
* Праг на успеваемост за придобиване на диплома : 50/100
* необходима минимална оценка на изпит : 5/25От 2007-а година в България се провеждат и изпити за ученици, които искат да изкарат диплома DELF. Изпитът е предназначен за ученици от 10 до 12 клас в профилираните езикови гимназии с паралелки по френски език и се провежда в четири изпитни центъра, които ще покриват по няколко точно определени региона. Изпитната сесия за ученици е веднъж годишно - през месец февруари
Повече информация на: http://www.institutfrance.bg