Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Езиков център АЛИАНС
Организира
специализиран курс за подготовка по IELTS и TOEFL


Курсът има за цел запознаване с формата на изпита, работа по конкретните компоненти от изпита, както и развиване на конкретни умения и стратегии за успешното му полагане.

В цената на курса са включени тест за определяне на нивото, всички необходими учебни материали и пробни изпити. Потвърждаването на участие става с внасяне на регистрационна такса от 40 лв. /част от общата сума/.

ЗАНЯТИЯ2 пъти седмично или (събота и неделя) по 4 уч.ч/ден
ПРОДЪЖИТЕЛНОСТ65 уч.часа / 20 уч. часа преговор + 45 уч.часа по формата/
ГРУПИГрупа от 6 - 9 човека/ група от 3-5 човека
ЦЕНА260 лева/320 лева
ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕтел.: 062 600 128/0888 48 63 80
Alliance_vt2003@yaho.ocom

Курс по английски език за TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Ако вашият роден език не е английският и ви предстои кандидатстване във висше учебно заведение в САЩ, Канада и много Европейски университети, които предлагат обучение на английски, вие задължително трябва да положите теста ТOEFL (Test of English as a Foreign Language). Той проверява езиковите ви умения и се състои от 4 части: Listening (слушане), Structure (структурна част), Reading (четене) and Essay Writing (писане на есе). Има два варианта на теста: компютърен (Computer-based TOEFL) и хартиен (Paper-based TOEFL). Оценяването се извършва по точкова система, като максималният брой точки за компютърния вариант е 300, а за хартиения - 677. Двете точкови системи са сравними. Тестът е с валидност 2 години.