Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Курс по английски език за SAT

SAT е аналог на кандидатстудентските изпити в България. Училищната подготовка в повечето случаи не е достатъчна. Тестовете SAT биват SAT I (Reasoning test) и SAT II (Subject test). Някои университети и колежи изискват резултати само от SAT I, а по-престижните - от SAT I и SAT II. SAT I се провежда в продължение на 3 часа и се състои от езикова (Verbal) и математическа (Math) част. SAT II е изпит по избрани от вас предмети, например: физика, биология, американска и световна история, езици и др. SAT I и SAT II се провеждат 6 пъти в годината (октомври, ноември, декември, януари, май и юни). Регистрацията се извършва в Информационния център към МФ "Св. Св. Кирил и Методий".