Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Курс по английски език за FCE (First Certificate in English)

FCE е първият международен сертификат на University of Cambridge и отговаря на ниво B2 от общата европейска езикова рамка. Той удостоверява езиковата компетентност на притежателя му да учи или работи в англоезична среда. Програмите за подготовка за FCE са подходящи за кандидати, усвоили ниво Upper-Intermediate.

Kaква полза Ви носи сертификатът FCE?
Получаването на сертификат FCE от Университета Кеймбридж е сериозно постижение и носи следните преимущества:
• сертификатът е безсрочен
• сертификатът е широко признат в академичните и бизнес среди по света.
• хиляди работодатели, университети и правителствени институции официално признават този сертификат за удостоверение владеене на език на ниво B2 от Европейската езикова рамка

Какво включва изпитът FCE?

FCE се състои от 5 компонента:

Четене: Продължава 1 час и съдържа 30 въпроса върху 3 различни текста. Текстовете са разнообразни и могат да включват статии във вестници или списания, доклади, реклами, брошури, писма, съобщения и др.

Писане: Разполагате с 1 час и 20 мин. за да напишете два кратки текста от по около 120 - 180 думи. От Вас се иска да демонстрирате, че можете да пишете стилово различни текстове, като например писма, доклади, есета, имейли, къси разкази и др.

Употреба на езика: За 45 минути трябва да отговорите на 42 въпроса. Въпросите изискват от Вас да демонстрирате познанията си относно английската граматика и Вашия речников запас.

Слушане: За 40 минути трябва да отговорите на 30 въпроса. Въпросите изискват от Вас да демонстрирате уменията си да разбирате говорим английски в различни ситуации, като например интервюта, лекции, новини и съобщения.

Говорене: Тази компонента на изпита е с продължителност до 14 минути. В тази част на изпита, Вие ще се явите заедно с още един или двама други кандидати. От Вас се изисква да дискутирате теми или материали, като например снимки или възпроизведен текст, както в група, така и самостоятелно.

Всяка компонента има тежест 20% от общата оценка. Възможната крайна оценка е A, B, C, D или E. Кандидатите, които получат оценки A, B или C, се считат за успешно положили изпита и на тях бива издаден сертификат.

Курсове за подготовка

Период: октомври – юни
-Брой часове :120 уч.часа -2пъти седмично по2 часа или 4 часа в събота или неделя

Период януари - юни
-Брой часове -80 уч.часа-2пъти седмично по2 часа или 4 часа в събота или неделя

Интензивни летни курсове
Интензивната програма на тези курсове със занятия 5 дни в седмицата в рамките на един месец през летния период (Юни – Август) подготвя курсистите за успешно представяне на изпитите на Университета Кеймбридж. Курсовете са изключително подходящи за желаещите да положат изпит на сесиите през месеците Август, Септември и Октомври.

Продължителност: 1,5 месеца (вечерни курсове) / 1 месец (курсове през деня)
Посещения: 5 дни в седмицата (понеделник – петък)
Период на провеждане: месец Юни, Юли или Август

Курсът има за цел запознаване с формата на изпита, работа по конкретните компоненти от изпита, както и развиване на конкретни умения и стратегии за успешното му полагане.