Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Курсове за 7 клас - Математика

Курсовете по Математика за кандидат-гимназисти са изцяло съобразени с изискванията на МОН и новия формат на конкурсните изпити за 7 клас. За постигане на качествена подготовка и високи резултати, работим с групи от 8-10 ученика.

Курсът по математика разработва паралелно уменията на учениците по алгебра и геометрия, като постоянно преговаря и припомня основни дефиниции, теореми и методи за решаване на задачи. Програмата преговаря учебното съдържание от 5-6. клас и в началото на втория учебен срок предлага първата от трите пробни изпитни симулации.

Продължителност на курсовете:

  • целогодишни - (7 клас) – 3 часа седмично през учебната година - 100 часа
  • полуинтензивни - (7 клас) – 2 пъти седмично по 3 часа - 100 часа
  • ускорени - (7 клас) – 6 дни по 6 часа


Подготовката включва:

  • пробни изпити
  • проверка на домашни работи
  • консултации по учебния материал
  • теоретични замимания по всяка тема
  • практическо решаване на тестове към нея
  • коментар на отговорите и въпросите към всяко едно упражнение


Курсът се води от квалифициран преподавател по математика
Цената на учебен час е 3.00 лв