Новини

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Сертификатна подготовка FCE, CAE

Немски език - Ниво А2

Немски език - Ниво А2

IELTS, TOEFL

Подготовка за IELTS, TOEFLв малки групи от 3-4- 5 човека Брой часове -модули от 48 уч.часаВСИЧКИ НОВИНИ

Подготовка сертификати

Английски език

FCE,  CAECPETOEFLSATIELTS

Немски език

ZMP,  DSHTestDaFTELC

Френски език

DALF,  DELFTCF


Bookmark and Share

Курсове за 7 клас - Български език и литература

Курсовете поБългарски език и литература за кандидат-гимназисти са изцяло съобразени с изискванията на МОН и новия формат на конкурсните изпити за 7 клас. За постигане на качествена подготовка и високи резултати, работим с групи от 8-10 ученика. Програмата по БЕЛ преговаря и доизгражда уменията на учениците за писмено изразяване, включваща акцент върху правопис, пунктуация, начини за структуриране на съчинение-разсъждение и въвеждане на аргументация.

Продължителност на курсовете:

  • целогодишни - (7 клас) – 3 часа седмично през учебната година - 100 часа
  • полуинтензивни - (7 клас) – 2 пъти седмично по 3 часа - 100 часа
  • ускорени - (7 клас) – 6 дни по 6 часа


Подготовката включва:

  • пробни изпити
  • проверка на домашни работи
  • консултации по учебния материал
  • теоретични замимания по всяка тема
  • практическо решаване на тестове към нея
  • коментар на отговорите и въпросите към всяко едно упражнение


Курсът се води от квалифициран езиковед, преподавател по български език и литература
Цената на учебен час е 3.00 лв