Сертификати по английски език

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ FCE
FCE е първият международен сертификат на University of Cambridge и отговаря на ниво B2 от общата европейска езикова рамка. Той удостоверява езиковата компетентност на притежателя му да учи или работи в англоезична среда. Програмите за подготовка за FCE са подходящи за кандидати, усвоили ниво Upper-Intermediate.
Виж повече
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ CAE
CAE е вторият международен сертификат на University of Cambridge и отговаря на ниво C1 от общата европейска езикова рамка. Той се изисква от университети и организации по целия свят като свидетелство за владеене на английски език. Той е достатъчно доказателство за владеене на английски език на високо ниво, за безпроблемно общуване в делови и ежедневни ситуации.
Виж повече
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ IELTS
IELTS е международен сертификат за владеене на английски език, удостоверяващ езиковата компетентност на притежателя му. Той има широко признание по цял свят от университети и професионални организации. Двата модула на сертификата (Academic и General) го правят подходящ както за тези, които имат намерение да се обучават в университети в Европа, САЩ, Канада и др., така и за тези, чиято цел е професионална реализация. 
Виж повече
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ TOEFL
Ако ви предстои кандидатстване във висше учебно заведение в САЩ, Канада и много Европейски университети, които предлагат обучение на английски, вие задължително трябва да положите теста ТOEFL (Test of English as a Foreign Language). Той проверява езиковите ви умения и се състои от 4 части: Listening (слушане), Structure (структурна част), Reading (четене) and Essay Writing (писане на есе).
Виж повече