Корпоративно обучение

Корпоративно обучение

Езиков център Aлианс предлага гъвкави програми за корпоративно обучение.

Можете да се запишете в корпоративно обучение по:

  • Английски език
  • Френски език
  • Испански език
  • Немски език
  • Италиански език
  • Руски език
  • Румънски език
  • Турски език


Ние Ви предлагаме:
  • Обучение по чужди езици за корпоративни клиенти на място в офиса на клиента или в зала на Езиков център Алианс Лингва в удобно за вас време;
  • Интензивност и насоченост на курса според вашите потребности.

Обучението се извършва с помощта на оригинални учебни системи, като учебният материал се преподава и затвърждава чрез използуване на аудио CD, DVD. Контрол върху успеваемостта се осъществява чрез текущи и финални тестове, включени в учебните системи и съобразени с изучавания материал и с възрастта на курсистите.

Получаване на сертификат за завършен курс на съответното ниво, съобразен с Общоевропейската езикова рамка.

Продължителността и цената на обучението се определят въз основа на конкретните изисквания и нужди на клиента, както и на броя на курсистите.