Бизнес английски език

Курсове по бизнес английски език

Business English Communication Class - A1/ A2

Курсът по бизнес английски език е подходящ за всички с ниво А1- А2 на владеене на езика . Провежда се на модули от 50 учебни часа .

Обучението се състои от практически занятия на отделни теми от света на деловия човек.

Развиват се специфични бизнес умения – водене на преговори и кореспонденция, изнасяне на презентации, разговори по телефон, социализиране с бизнес партньори и други. Упражняват се умения за четене, писане, слушане и говорене.

Използват се специализирани и съврeменни учебни системи, които ще ви помогнат да подобрите езиковите си познания в специфични професионални области.

Business English Executive Class - B1/ B2

Курсът по бизнес английски език е подходящ за всички с ниво В1- В2 на владеене на езика .Обучението разширява диапазона от теми, върху които можете да говорите и да се аргументирате. Разигравате ситуации, в които всеки мениджър попада – корпоративна среща, бизнес преговори, делегиране на задължения и т.н.

Акцентираме върху развиване на свободното владеене на езика (четене, писане, слушане и говорене) и точността на изказа (граматика, обогатяване на речниковия запас и правилно произношение) в контекста на бизнеса. 

Обученията се провеждат в модул от 50 учебни часа.
Обученията могат да се провеждат както в нашия офис, така и на място при клиента. 
Работим по системата Intelligent Business

НивоA1-B2
Група4 човека минимум
Продължителност2 месеца /2 пъти седмично по 3 учебни часа
Брой часове50 учебни часа
Цена200 лева